Προειδοποίηση λήξης προθεσμίας διαγωνισμών Ε.Σ.Ε.

  


Αλέξανδρος Κακαβάς, Πρόεδρος Ε.Σ.Ε. «Είναι καθήκον μας να προσφέρουμε σε κάθε πολίτη, τη δυνατότητα να εκφράσει δημιουργικά τους προβληματισμούς και τις ιδέες του»Σχόλια